Stichting Jan Veldema

Hulp aan Suriname


Geschiedenis


Uit:
De Veldema's uit Westdongeradeel

'In 1849 emigreerde Hendrik Lammerts Veldema (geb. 20-11-1825), boerenknecht, vanuit Friesland naar het onbekende Suriname om een beter bestaan op te bouwen.'
Zo begint het stamboek van de familie Veldema en verklaart direct de verbinding van Suriname met deze van oorsprong Friese familie.
Vele nazaten van de familie hebben later de omgekeerde route genomen en hebben verspreid in Nederland hun domicilie gevonden, zonder daarbij hun geboorteland Suriname te vergeten.
Met name wijlen Jan Veldema sr. trok zich de minder bedeelden in Suriname erg aan en ontplooide allerlei initiatieven ter verbetering van de levenssituatie van zijn landgenoten.
In 1993 overleed hij, maar zijn gezin was vastberaden het werk van hun vader voort te zetten.
Vanaf maart 1994 werden o.l.v. wijlen Jan (Sam) Veldema jr. allerlei projecten opgestart t.b.v. ziekenhuizen, kindertehuizen en bejaardenoorden in Suriname.
Op 22 juli 1998 leidde dit tot het oprichten van de Stichting Jan Veldema door Yvonne E. Benschop (weduwe van Jan Veldema sr.).
Sam overleed onverwachts in 2002.
De stichting heeft nog vele projecten in petto om verder te gaan met dit dankbare werk.


Boek: Tussen twee huizen (isbn 90-5429-142-7)

Jan Veldema werd op 22 juli 1926 in Paramaribo geboren en overleed op 10 oktober 1993 in een Utrechts Ziekenhuis.
Als Surinaamse Nederlander leidde Jan een leven dat exemplarisch is voor vele Surinaamse emigranten. Tegelijkertijd is zijn levensverhaal uitzonderlijk en boeiend.
Jan groeide op als oudste zoon in een groot gezin te Paramaribo. Als jonge onderwijzer gaf hij les aan schooltjes in de binnenlanden van Suriname. Terug in Paramaribo groeide Jan uit tot een vakbondsleider die de confrontatie met de regering-Pengel aanging wat leidde tot de eerste onderwijzersstaking in Suriname.
Daarna zag Jan zich gedwongen om met zijn vrouw Wonnie en hun zes kinderen naar Nederland te emigreren. Hij werd een spilfiguur in de Surinaamse gemeenschap.
Jan Veldema was trots op zowel zijn Friese voorouders als zijn Coroniaanse grootmoeder.
Jan was net zo thuis in zijn zelfgebouwde huis aan de I.S. Morpurgostraat in Paramaribo als in de nieuwbouwwoning in de wijk Overvecht in Utrecht.
Jan leefde niet tussen twee culturen, maar met twee culturen.
Michiel van Kessel
Hugo van der Vlist