Op 1 juni j.l was het eerste skype contact (voor de foto's klik hier ),
tussen de Jan Veldemaschool en de St. Josephschool te Hooglanderveen.
Raymond Buth, Marcel Nahar en Roy Tolud hebben dit project samen met
Gert de Wit (directeur) en Leo Setz van de St. Josephschool tot een goed
einde gebracht.
Wonnie Veldema en Dorothy mochten er 1 juni bij zijn.
De leerlingen van beide scholen waren heel enthousiast.
Raymond en Marcel hadden de leerlingen in Suriname van te voren ingelicht,
door foto's van de St. Joseph school naar Suriname mee te nemen en in de
Mediatheek aldaar te laten zien.
Ook heeft Juf Rita (directrice) een nieuw bureau gehad, gesponsord door
Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. te Amersfoort.

Hieronder een impressie, gemaakt door Raymond Buth.

Lees hier ook over in nieuwsbrief 27 20132014.pdf en nieuwsbrief39 van de
St. Josephschool.