Afgeronde projecten 2008

-    Project computers voor Wim Bos Verschuurschool
Op initiatief van Marijke Benschop, onderwijzeres op deze school, zijn wij dit project gestart en hebben pc's geleverd aan de mediatheek van deze school.
De dankbrief volgt nog.

-     Project kleding en knuffels voor het Lotjeshuis.
De kinderen van het Lotjeshuis waren erg enthousiast over de geleverde spullen. Heerlijk om zoveel blijde gezichten te zien.

-     Project levering van gordijnen aan de Stichting dagopvang voor Bejaarden 'De Mantel'
Op speciaal verzoek van De Mantel hebben wij deze zending naar Suriname gestuurd.

- Project levering computers e.d. aan de O.S. Meerzorg en O.S. Zinnia
Op initiatief van de heer M. Nahar hebben wij de mediatheek van bovengenoemde school voorzien van pc's en toebehoren.
Klik hier voor de dankbrief van de O.S. Meerzorg.
Klik hier voor de dankbrief van de O.S. Zinnia