Uit:
De Veldema's uit Westdongeradeel


'In 1849 emigreerde Hendrik Lammerts Veldema (geb. 20-11-1825), boerenknecht, vanuit Friesland naar het onbekende Suriname om een beter bestaan op te bouwen.'

Zo begint het stamboek van de familie Veldema en verklaart direct de verbinding van Suriname met deze van oorsprong Friese familie.

Vele nazaten van de familie hebben later de omgekeerde route genomen en hebben verspreid in Nederland hun domicilie gevonden, zonder daarbij hun geboorteland Suriname te vergeten. 

Met name wijlen Jan Veldema sr. trok zich de minder bedeelden in Suriname erg aan en ontplooide allerlei initiatieven ter verbetering van de levenssituatie van zijn landgenoten.

In 1993 overleed hij, maar zijn gezin was vastberaden het werk van hun vader voort te zetten.
 
Vanaf maart 1994 werden o.l.v. wijlen Jan (Sam) Veldema jr. allerlei projecten opgestart t.b.v. ziekenhuizen, kindertehuizen en bejaardenoorden in Suriname.

Op 22 juli 1998 leidde dit tot het oprichten van de Stichting Jan Veldema door Yvonne E. Benschop (weduwe van Jan Veldema sr.).

Sam overleed onverwachts in 2002.

De stichting heeft nog vele projecten in petto om verder te gaan met dit dankbare werk.