Wist u dat ...........

Onze stichting is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt.
Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn!
RSIN/fiscaal nummer ANBI 808922270
U ontvangt een dankbrief van ons, waarin uw giften en de besteding hiervan vermeld staan. 
Alvast hartelijk dank voor uw gift!


Jaarrekening BOEKJAAR 2016 van de Stichting Jan Veldema
Batig saldo 2015 543,60
Ontvangsten:
Giften  2480,00
Royalties 2016 0,00
Totaal ontvangsten: 2480,00
Uitgaven:
Kosten Casema/Ziggo 1003,52
Bankkosten 129,88
Kosten zending naar Suriname 734,84
Totaal uitgaven: 1868,24
Batig saldo 2016 1155,36
Jaarrekening BOEKJAAR 2017 van de Stichting Jan Veldema
Batig saldo 2016 1155,36
Ontvangsten:
Giften  2805,00
Royalties 2017 0,00
Totaal ontvangsten: 2805,00
Uitgaven:
Kosten Casema/Ziggo 1082,72
Bankkosten 134,33
Kosten zending naar Suriname 1805,00
Totaal uitgaven: 3022,05
Batig saldo 2017 938,31