De stichting heeft ten doel bekendheid te geven aan de persoon
 
en de ideeŽn van Jan Veldema,

en die ideeŽn, welke een humanitaire grondslag hebben,
 
daadwerkelijk in de praktijk te brengen, met name waar het gaat

om de economisch en sociaal achtergestelden te ondersteunen,
 
zowel financieel,
 
materieel en immaterieel,

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin

verband kan houden of daartoe bevorderlijk kan zijn.